Facebook

Akademia dyslektyka

Akademia dyslektyka zajmuje się edukacją dzieci i młodzieży z problemami związanymi z dysleksją, koncentracją i nieumiejętnością skupienia uwagi na lekcjach, oraz problemem samodzielnej nauki w domu.

Uczymy języka angielskiego w oparciu o indywidualne problemy dziecka dyslektycznego. Podejście to zapewnia najlepszą z możliwych metod nauczenia języka obcego, dzieci które mają problemy z pamięcią, koncentracją, pisownią i inne problemy z zakresu dysleksji rozwojowej.

Problemy te odbijają negatywnie zarówno w szkole w postaci niskich ocen, opinii nauczycieli o uczniach, jak również na poczuciu wiary we własne siły i emocjach uczniów. Dzieci i młodzież, którym „nie idzie w szkole”, wagarują, źle się zachowują, przeszkadzają na lekcjach. Często mówią też podniesionym głosem. Program nauki języka angielskiego dla każdego dziecka układamy w oparciu o opinię psychologiczną, którą dziecko posiada z Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej. Indywidualny program nauki języka, jest najlepszą metodą pokonania problemów dziecka w nauce. Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu.

 

Cennik:

Jest również możliwość rezerwacji dodatkowych zajęć dla dzieci poprawiających pamięć i koncentrację oraz rozwijających umiejętność logicznego myślenia.

Opracowanie indywidualnego programu nauki dziecka 120 zł koszt jednorazowy
Zajęcia z j. angielskiego  60 zł za godzinę